ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนส้าน  คลิกดูขนาดใหญ่
นายสุวิทย์ จำปาสิทธิ์
นายกสมาคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา
นายธีระพงศ์ คงแก้ว
เลขานุการสมาคม
คณะกรรมการสมาคม
วัตถุประสงค์สมาคม
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ผู้บริหารโรงเรียน

 กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
สมาชิกสมาคมฝากข่าวผ่าน
<<เว็บบอร์ด>>
หนังสือที่ระลึกงานวันครูอำเภอช้างกลาง
ชมภาพกิจกรรมงานชุมนุนลูกเสืออำเภอช้างกลาง
=================
================


เมื่อ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30 น. นายภาณุมาศ สันติจิตโต นายอำเภอช้างกลางได้เชิญคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาอำเภอทุกภาคส่วน ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารโรงเรียน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สาธารณสุข ฯลฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาอำเภอช้างกลาง ประจำปี 2556 โดยมีนายสุวิทย์ จำปาสิทธิ์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูฯ เป็นเลขานุการฯ ซึ่งกำหนดจัดแข่งขันในวันที่ 7-9 สิงหาคมนี้(ชมภาพ)
ระเบียบการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน
นักศึกษาและประชาชน ปี 2556

เกณฑ์การประกวดขบวนพาเหรด "ช้างกลางเกมส์ 56"

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพท.นศ.1
สพท.นศ.2
สพท.นศ.3
สพท.นศ.4
E-Office สพป.นศ.2

   โรงเรียนในอำเภอช้างกลาง

 
โรงเรียนวัดควนส้าน 
   ช้างกลางประชานุกูล    
   โรงเรียนวัดจันดี 
   โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา

   โรงเรียนบ้านนา
   โรงเรียนบ้านคลองงา
   โรงเรียนบ้านไทรงาม
   โรงเรียนบ้านควนตม
   
โรงเรียนบ้านนาปราน
  โรงเรียนวัดหลักช้าง
  โรงเรียนบ้านกุยเหนือ
  โรงเรียนบ้านหนองเตย
  โรงเรียนบ้านจันดี
  โรงเรียนวัดสวนขัน
  โรงเรียนบ้านคลองปีกเหนือ
  โรงเรียนบ้านคลองปีก
  โรงเรียนบ้านคลองกุย
   โรงเรียนวัดมะนาวหวาน
โรงเรียนองค์การสวนยาง1
  โรงเรียนพึ่งนตนเอง
  โรงเรียนอนุบาลเพ็ญอาภา
  โรงเรียนอนุบาลศิริเพชร
  โรงเรียนจันดีพิทยาคม

  โรงเรียนวัดนางเอี้อย
  โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา

 


ยอดเขาเหมนอำเภอช้างกลาง

google

 
เยี่ยมชม ลำดับที่
since 08-01-2013
 
Create By Mr.Wichai Sukpan : http://www.kroowichai.com     อีเมล : kchai_9@hotmail.com
Copyright 2010 www.aptch2.com. All rights reserved.
Last update 08-01-2555 02.00 น.